Şehirlerin doğa ve insan üzerinde yol açtığı olumsuz etkilerin asgariye indirilmesi, nüfus baskısının kaldırılabilmesi, kentleşme sorunlarının çözülebilmesi ve daha yaşanabilir şehirler oluşturulabilmesi adına “Yeni Kentleşme” (New Urbanism) hareketi adı altında doksanlı yılların başında Alexandra-Virginia’da gerçekleştirilen kongrede başlatılan alternatif çözüm arayışları; “Yeşil Şehirler” (Green Cities), “Eko-Şehirler” (Ecological Cities), “Sürdürülebilir Şehirler” (Sustainable Cities), “Dijital Şehirler” (Digital Cities), “Yavaş Şehirler” (Slow Cities), Düşük Karbon Şehirler (Low Carbon Cities)” gibi birçok yeni planlama yaklaşımı ve çeşitli girişimler ile devam etmiş ve bugünkü “Akıllı Şehirler” (Smart Cities) konseptinin temellerinin geliştirilmesine vesile olmuştur.
 
Çok değerli Uganda Millî Güvenlik Bakanı, dost ve kardeş Polonya’nın çok değerli Genelkurmay Başkanı, Pakistan’ın çok değerli Savunma Bakan Yardımcısı, Somali’nin çok değerli İç Güvenlik Bakan Yardımcısı, TASAM Millî Güvenlik ve Savunma Enstitüsü Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, çok değerli TASAM Başkan Yardımcıları, büyükelçiler, Ulusal Kurumlarımızdan, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekrterliğinden, Türk Silahlı Kuvvetlerinden katılan başta İl Jandarma Komutanımız olmak üzere çok değerli Komutanlarımız ve hanımefendiler, beyefendiler öncelikle teşrifiniz için teşekkürlerimi iletiyorum.
YUKARI